Vakiomuotoinen tietolomake

Sinulle tarjottu matkapalvelujen yhdistelmä on direktiivissä (EU) 2015/2302 tarkoitettu matkapaketti.

Näin ollen sinuun sovelletaan kaikkia matkapaketteja koskevia EU-oikeuksia. Kamelimatkat Oy on täysin vastuussa koko matkapaketin asianmukaisesta toteuttamisesta.

Lisäksi Kamelimatkat Oy on hankkinut lainsäädännössä edellytetyn suojan palauttaakseen maksusi ja, jos kuljetus sisältyy matkapakettiin, turvatakseen paluukuljetuksesi siltä varalta, että yrityksestä tulee maksukyvytön.

Lisätietoja direktiivin (EU) 2015/2302 mukaisista tärkeimmistä oikeuksista: Yleiset matkaehdot, erityismatkaehdot & matkustajan oikeudet.

fi