Erityismatkaehdot

KAMELIMATKAT OY:N ERITYISMATKAEHDOT

Noudatamme Suomen matkatoimistoalan liitto ry:n ja kuluttaja-asiamiehen neuvottelemia yleisiä matkaehtoja. Niiden ohella sovellamme oheisia erityisehtoja perustuen yleisten matkapakettiehtojen kohtaan 1.3.

1. Sopimuksen syntyminen ja maksusuoritukset

Matkasopimus syntyy, kun matkustaja suorittaa varausmaksun 370 euroa sekä toimistomaksun 25 euroa eräpäivään mennessä. Varausmaksun eräpäivä on seitsemän (7) päivän sisällä matkan varauksesta. Matkanjärjestäjällä on oikeus purkaa sopimus, ellei maksua ole suoritettu eräpäivään mennessä. Loppumaksu erääntyy maksettavaksi 35 vuorokautta ennen matkan alkua. Mikäli matka varataan alle 35 vuorokautta ennen matkan alkua, maksetaan matkan hinta kokonaisuudessaan varauksen yhteydessä.

Poikkeukselliset maksuaikataulut ovat mahdollisia esimerkiksi kattamaan varauskuluja matkakohteissa. Tiedotamme poikkeuksellisista varausmaksuista ja maksuaikatauluista erikseen matkakohtaisesti.

2. Peruutusehdot

Matkojemme erityisluonteen vuoksi sovellamme matkoihimme yleisten matkapakettiehtojen (YME) 4.1. -kohdasta poikkeavia peruutusehtoja. Näitä peruutusehtoja noudatetaan peruutuksen syystä riippumatta.

Suosittelemme peruutusturvan sisältävän matkavakuutuksen ottamista heti matkavarauksen tehtyäsi.

Peruutuspäiväksi luetaan se päivä, jolloin Kamelimatkat on vastaanottanut kirjallisen tiedon peruutuksesta (esim. sähköpostitse) ja kuittaa sen vastaanotetuksi.

Peruutusehdot A:

1) Kun matka perutaan viimeistään 61 vuorokautta ennen matkan alkamista, peritään toimistokuluina 200 € / matkustaja sekä muiden matkaan liittyvien palvelujen, kuten maksetut viisumimaksut yms. liittyvät kulut, jos ne ylittävät mainitun peruutuskulun.

2) Kun matka perutaan 60 – 35 vuorokautta ennen matkan alkamista, peritään ennakkomaksun suuruinen summa ja käsittelykuluna 25 € sekä muiden matkaan liittyvien palvelujen peruutukseen liittyvät kulut, jos ne ylittävät mainitun peruutuskulun.

3) Kun matka perutaan 34 – 7 vuorokautta ennen matkan alkamista peritään 75 % matkan hinnasta sekä muiden matkaan liittyvien palvelujen peruutukseen liittyvät kulut, jos ne ylittävät mainitun peruutuskulun.

4) Kun matka perutaan alle 7 vuorokautta ennen matkan alkamista peritään 100 % matkan hinnasta.

5) Jos matkaa ei peruuteta eikä matkustaja saavu sovitulle lähtöpaikalle sovittuun aikaan tai jos hän ei voi osallistua matkaan siksi, ettei hänellä hänen vastuullaan olevista syistä ole matkaan tarvittavia asiapapereita, kuten voimassaolevaa passia, viisumia, henkilöllisyystodistusta tai rokotustodistusta, hänellä ei ole oikeutta maksun palautukseen ja matkustaja on tällöin velvollinen maksamaan 100 % matkan hinnasta.

Matkustajalta veloitettavat peruutuskulut määräytyvät muilta osin Yleisten matkaehtojen 4.2 kohdan mukaisesti.

Peruutusehdot B:

1) Kun matka perutaan viimeistään 61 vuorokautta ennen matkan alkamista, peritään toimistokuluina 700 € / matkustaja sekä muiden matkaan liittyvien palvelujen, kuten maksetut viisumimaksut yms. liittyvät kulut, jos ne ylittävät mainitun peruutuskulun.

2) Kun matka perutaan 60 – 35 vuorokautta ennen matkan alkamista, peritään ennakkomaksun suuruinen summa ja käsittelykuluna 25 € sekä muiden matkaan liittyvien palvelujen peruutukseen liittyvät kulut, jos ne ylittävät mainitun peruutuskulun.

3) Kun matka perutaan 34 – 7 vuorokautta ennen matkan alkamista, peritään 75 % matkan hinnasta ja käsittelykuluna 25 € / matkustaja sekä muiden matkaan liittyvien palvelujen peruutukseen liittyvät kulut, jos ne ylittävät mainitun peruutuskulun.

4) Kun matka perutaan alle 7 vuorokautta ennen matkan alkamista peritään 100 % matkan hinnasta.

5) Jos matkaa ei peruuteta eikä matkustaja saavu sovitulle lähtöpaikalle sovittuun aikaan tai jos hän ei voi osallistua matkaan siksi, ettei hänellä hänen vastuullaan olevista syistä ole matkaan tarvittavia asiapapereita, kuten voimassaolevaa passia, viisumia, henkilöllisyystodistusta tai rokotustodistusta, hänellä ei ole oikeutta maksun palautukseen ja matkustaja on tällöin velvollinen maksamaan 100 % matkan hinnasta.

Matkustajalta veloitettavat peruutuskulut määräytyvät muilta osin Yleisten matkaehtojen 4.2 kohdan mukaisesti.

Peruutusehdot C:

1) Kun matka perutaan viimeistään 61 vuorokautta ennen matkan alkamista, peritään toimistokuluina 1500 € / matkustaja sekä muiden matkaan liittyvien palvelujen, kuten maksetut viisumimaksut yms. liittyvät kulut, jos ne ylittävät mainitun peruutuskulun.

2) Kun matka perutaan 60 – 35 vuorokautta ennen matkan alkamista, peritään 50 % matkan kokonaishinnasta ja käsittelykuluina 25 € / matkustaja sekä muiden matkaan liittyvien palvelujen peruutukseen liittyvät kulut, jos ne ylittävät mainitun peruutuskulun.

3) Kun matka perutaan 34 – 7 vuorokautta ennen matkan alkamista, peritään 75 % matkan hinnasta ja käsittelykuluna 25 € /matkustaja sekä muiden matkaan liittyvien palvelujen peruutukseen liittyvät kulut, jos ne ylittävät mainitun peruutuskulun.

4) Kun matka perutaan alle 7 vuorokautta ennen matkan alkamista peritään 100 % matkan hinnasta.

5) Jos matkaa ei peruuteta eikä matkustaja saavu sovitulle lähtöpaikalle sovittuun aikaan tai jos hän ei voi osallistua matkaan siksi, ettei hänellä hänen vastuullaan olevista syistä ole matkaan tarvittavia asiapapereita, kuten voimassaolevaa passia, viisumia, henkilöllisyystodistusta tai rokotustodistusta, hänellä ei ole oikeutta maksun palautukseen ja matkustaja on tällöin velvollinen maksamaan 100 % matkan hinnasta.

Matkustajalta veloitettavat peruutuskulut määräytyvät muilta osin Yleisten matkaehtojen 4.2 kohdan mukaisesti.

Peruutusehdot D:

1) Kun matka perutaan viimeistään 61 vuorokautta ennen matkan alkamista, peritään toimistokuluina 2500 € / matkustaja sekä muiden matkaan liittyvien palvelujen, kuten maksetut viisumimaksut yms. liittyvät kulut, jos ne ylittävät mainitun peruutuskulun.

2) Kun matka perutaan 60 – 35 vuorokautta ennen matkan alkamista, peritään ennakkomaksun suuruinen summa ja käsittelykuluna 25 € sekä muiden matkaan liittyvien palvelujen peruutukseen liittyvät kulut, jos ne ylittävät mainitun peruutuskulun.

3) Kun matka perutaan 34 – 7 vuorokautta ennen matkan alkamista, peritään 75 % matkan hinnasta ja käsittelykuluna 25 € /matkustaja sekä muiden matkaan liittyvien palvelujen peruutukseen liittyvät kulut, jos ne ylittävät mainitun peruutuskulun.

4) Kun matka perutaan alle 7 vuorokautta ennen matkan alkamista peritään 100 % matkan hinnasta.

5) Jos matkaa ei peruuteta eikä matkustaja saavu sovitulle lähtöpaikalle sovittuun aikaan tai jos hän ei voi osallistua matkaan siksi, ettei hänellä hänen vastuullaan olevista syistä ole matkaan tarvittavia asiapapereita, kuten voimassaolevaa passia, viisumia, henkilöllisyystodistusta tai rokotustodistusta, hänellä ei ole oikeutta maksun palautukseen ja matkustaja on tällöin velvollinen maksamaan 100 % matkan hinnasta.

Matkustajalta veloitettavat peruutuskulut määräytyvät muilta osin Yleisten matkaehtojen 4.2 kohdan mukaisesti.

4. Matkustajan vastuu ja matkalle lähdön edellytykset

Matkustajan tai matkan varaajan tulee antaa matkalle osallistujien nimitiedot täsmälleen, kuten ne ovat matkalla käytettävissä passeissa. Varaajan/matkustajan tulee tarkistaa nimien oikeellisuus ja ilmoittaa välittömästi mahdollisista virheistä tai muutoksista. Kamelimatkat Oy ei vastaa palveluntarjoajien mahdollisesti veloittamista muutoskuluista.

Matkustajan tulee tutustua Kamelimatkoilta saamiinsa matkaa koskeviin materiaaleihin ja dokumentteihin. Käyttämättömistä ja etukäteen maksetuista palveluista ei suoriteta takaisinmaksua. Matkustaja, joka ei käytä kokonaan varaamaansa palvelua ja/tai eroaa ryhmästä matkan aikana, on velvollinen ilmoittamaan siitä välittömästi Kamelimatkoille joko puhelimitse tai sähköpostitse.

Matkalle osallistujat vastaavat itse passin sekä tarvittavien viisumien hankkimisesta ja niiden hankinnasta aiheutuvista kuluista. Kamelimatkat ei vastaa virheellisten tai puutteellisten matka-asiakirjojen (esim. passi tai viisumi) johdosta aiheutuneesta vahingosta tai evätystä matkalle lähdöstä tai maahan pääsystä. Matkoille osallistujien tulee myös huolehtia, että matkustajan passissa on riittävästi tyhjiä sivuja viisumeita ja maahantuloleimoja varten. Useat maat edellyttävät, että passi on voimassa tietyn ajan (esim. 6 kk) maahan saapumisesta tai aiotusta maastapoistumisesta.

Asiakas on velvollinen saapumaan sovittuina aikoina mm. kuljetuksille sekä tapaamis- ja majapaikkoihin ja noudattamaan matkanjärjestäjän tai paikallisoppaan antamia ohjeita. Matkanjärjestäjä ei vastaa matkustajan laiminlyönneistä tai myöhästymisistä aiheutuvista vahingoista.

Mahdolliset lentoasemaverot, maastapoistumismaksut ja muut paikallisten viranomaisten määrittelemät maksut suoritetaan paikan päällä, eivätkä ne sisälly matkan hintoihin.

5. Matkojen toteutuminen

Matkanjärjestäjällä on oikeus peruuttaa matka, mikäli sille ei ole riittävästi osanottajia (YME 10.1). Kamelimatkojen opastettujen matkojen minimiryhmäkoko on 6 matkustajaa, jos toisin ei ole matkakohtaisissa tiedoissa ilmoitettu. Matkanjärjestäjän peruessa matkan, palautetaan varausmaksu ja muut asiakkaan etukäteen suorittamat maksut kokonaisuudessaan asiakkaalle. Peruuttamisesta ilmoitetaan viimeistään 30 vuorokautta ennen matkan alkua.

Kamelimatkat Oy:llä on lisäksi oikeus peruuttaa matka ylivoimaisen esteen johdosta (esim. poliittiset levottomuudet, sotatoimet, luonnonmullistukset, lakot ja vastaavat).

6. Muutokset ja luovutukset

Matkustajan halutessa luovuttaa matkansa toiselle tai tehdä nimenmuutoksen, tulee tästä ilmoittaa Kamelimatkoille viipymättä. Veloitamme muutoksista ja luovutuksista aiheutuneet kulut sekä 25 euron toimistokulun. Matkojen luovutus ja nimenmuutokset eivät ole välttämättä mahdollisia kaikkien matkojen osalta, sillä osaan matkoistamme joudumme esimerkiksi etukäteen hankkimaan paikallisviranomaisten myöntämiä matkustuslupia (esim. Tšadissa).

Matkakohteiden erikoisolosuhteiden johdosta matkaohjelmissa ilmoitettuihin majoituksiin, matkareittiin tai palveluihin saattaa tulla Kamelimatkoista riippumattomista syistä muutoksia. Pidätämme oikeuden ohjelmien muutoksiin.

Kamelimatkat varaa oikeuden korottaa hintoja sopimuksen syntymisen jälkeen mikäli matkan hintaan vaikuttavissa veroissa, kolmansien osapuolten asettamien maksujen määrässä tai valuuttakurssissa tapahtuu muutoksia. Vertailukurssina käytetään sopimuspäivän kurssia.

7. Matkavakuutus sekä matkanjärjestäjän vastuu

Matkamme eivät sisällä matkavakuutusta tai peruutusturvaa. Edellytämme kaikilta matkoillemme osallistuvilta riittävän kattavaa ja matkan luonteeseen soveltuvaa matkavakuutusta ja peruutusturvaa. Suosittelemme peruutusturvan sisältävän matkavakuutuksen ottamista heti matkavarauksen yhteydessä suojaamaan oman, lähiomaisen tai matkakumppanin sairastumisen varalta. Joihinkin ns. riskimaihin vakuutuksen voi saada voimaan ainoastaan lisäsopimuksesta ja -maksusta. Tarkemmat tiedot riskimaista ja ohjeet mahdollisen matkavakuutuksen laajennuksesta saat vakuutusyhtiöltäsi. Suosittelemme lisäksi vakuuttamaan matkatavarasi.

Matkanjärjestäjä ei ole vahingonkorvausvastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat ylivoimaisesta tilanteesta, luonnonkatastrofeista, lakkotilanteista, terrorismista tai muista vastaavista tilanteista. Matkanjärjestäjä ei myöskään ole vastuussa matkustajille tai matkatavaroille mahdollisesti sattuvista vahingoista. Matkustajan turvallisuudesta ulkomailla vastaavat matkustajan itsensä ohella ensisijaisesti kyseisen maan viranomaiset. Matkustajan on toimittava kohteen olosuhteet huomioon ottaen. Matkanjärjestäjä ei myöskään ole vastuussa lentoyhtiön aiheuttamista myöhästymisistä tai lentojen peruuntumisista. Näissä tapauksissa lentoyhtiö on vastuullinen kuljettamaan asiakkaan perille.

8. Henkilötietojen luovutus

Siirrämme matkan toteuttamisen kannalta oleellisia henkilötietoja kohdemaiden yhteistyökumppaneille ja viranomaisille esimerkiksi viisumikutsuja ja hotellivarauksia varten. Noudatamme tietojen käsittelyssä EU:n tietosuojalakia.

Vastuullinen matkanjärjestäjä:

Kamelimatkat Oy – Kameli Travel Ltd., Betonimiehenkatu 9, 90530 Oulu, Finland, tel: +358406820556, info@kamelitravel.com, kamelitravel.com

fi